فهرست آخرین مطالب سایتhttps://dbonyan.irمطالب سایتگردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعت فولادhttps://dbonyan.ir/معرفی-همایش-ها/گردهمایی-فناورانه-صنایع،-شرکت‌های-دانش‌بنیان-و-استارت‌آپ‌های-صنعت-فولاد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری کارگاه آشنایی با حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اهالی رسانهhttps://dbonyan.ir/معرفی-همایش-ها/برگزاری-کارگاه-آشنایی-با-حمایت‌ها-از-شرکت‌های-دانش‌بنیان-برای-اهالی-رسانه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500محققان پسادکترا به جای دانشگاه به شرکت های دانش بنیان می روندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/محققان-پسادکترا-به-جای-دانشگاه-به-شرکت-های-دانش-بنیان-می-روند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500محکومیت شرکت های دانش بنیان بازی در زمین آمریکاhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/محکومیت-شرکت-های-دانش-بنیان-بازی-در-زمین-آمریکا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت های دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری در طول سال رصد می‌شوندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت-های-دانش-بنیان-در-پارک‌های-علم-و-فناوری-در-طول-سال-رصد-می‌شوند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رونق تولید با همراهی شرکت های باسابقه در کنار دانش بنیان های نوپا میسر می شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/رونق-تولید-با-همراهی-شرکت-های-باسابقه-در-کنار-دانش-بنیان-های-نوپا-میسر-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت‌های دانش‌بنیان ثروت‌آفرین حمایت می‌شوند / تاکید بر صیانت از باغات شهریhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت‌های-دانش‌بنیان-ثروت‌آفرین-حمایت-می‌شوند-/-تاکید-بر-صیانت-از-باغات-شهری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز رشدhttps://dbonyan.ir/مرکز-رشد/مرکز-رشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/مرکز-نوآوری/مرکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پارک علم و فناوریhttps://dbonyan.ir/پارک-علم-و-فناوری/پارک-علم-و-فناوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شتاب‌دهندهhttps://dbonyan.ir/شتاب-دهنده/شتاب‌دهنده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت هزار میلیارد تومانی از شرکت‌های دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/حمایت-هزار-میلیارد-تومانی-از-شرکت‌های-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موفقیت در رویداد سالانه اتحادیه بین المللی مخابراتhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/موفقیت-در-رویداد-سالانه-اتحادیه-بین-المللی-مخابرات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت از نخبگان جوان محور تفاهم نامه دانشگاه شیراز و سپاه بودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/حمایت-از-نخبگان-جوان-محور-تفاهم-نامه-دانشگاه-شیراز-و-سپاه-بود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500گالری مضای توافق نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/گالری--مضای-توافق-نامه-همکاری-مشترک-معاونت-علمی-و-فناوری-با-وزارت-دفاع-و-پشتیبانی-نیروهای-مسلح/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تغییر کاربری کارخانه های قدیمی کرج به شرکت های دانش بنیان و استارتاپیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/تغییر-کاربری-کارخانه-های-قدیمی-کرج-به-شرکت-های-دانش-بنیان-و-استارتاپی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهداف و وظایف مرکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/مرکز-نوآوری/اهداف-و-وظایف-مرکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انواع مراکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/مرکز-نوآوری/انواع-مراکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/مرکز-نوآوری/مرکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وحدت: صندوق نوآوری و شکوفایی تامین مالی شرکت های ایرانی در همکاری با شرکت های اندونزی را برعهده می گیردhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/وحدت:-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-تامین-مالی-شرکت-های-ایرانی-در-همکاری-با-شرکت-های-اندونزی-را-برعهده-می-گیرد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت علمی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛ شرکت‌های دانش‌‌بنیان مکان محور به میدان می‌آیندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/با-انعقاد-تفاهم‌نامه-همکاری-بین-معاونت-علمی-و-سازمان-جغرافیایی-نیروهای-مسلح؛-شرکت‌های-دانش‌‌بنیان-مکان-محور-به-میدان-می‌آیند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اولین همایش ملی «چالش نوآوری باز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» مهرماه برگزار می‌شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/اولین-همایش-ملی-«چالش-نوآوری-باز-در-صنعت-نفت،-گاز-و-پتروشیمی»-مهرماه-برگزار-می‌شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500واکنش وزارت خارجه بهhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/واکنش-وزارت-خارجه-به/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت‌های دانش‌بنیان مکان‌محور به میدان می‌آیندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت‌های-دانش‌بنیان-مکان‌محور-به-میدان-می‌آیند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انواع نوآوریhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/انواع-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نوآوری چیستhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نوآوری-چیست/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توانمندی های شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ایران پلاست ارائه می شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/توانمندی-های-شرکت-های-دانش-بنیان-در-نمایشگاه-ایران-پلاست-ارائه-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روند رو به رشد حمایت بانک توسعه صادرات از شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/روند-رو-به-رشد-حمایت-بانک-توسعه-صادرات-از-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مهم ترین رویدادهای خبری اصفهان در هفته ای که گذشتhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/مهم-ترین-رویدادهای-خبری-اصفهان-در-هفته-ای-که-گذشت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جای خالی یک تشکل هدفمند برای جوانان بازرگانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/جای-خالی-یک-تشکل-هدفمند-برای-جوانان-بازرگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان هر سال ۵ درصد سخت‌گیرانه‌تر می‌شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/ارزیابی-شرکت‌های-دانش‌بنیان-هر-سال-۵-درصد-سخت‌گیرانه‌تر-می‌شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛ برگزاری سمینار معرفی صادرات محصولات IT و IOT در حوزه سلامتhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/با-حمایت-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-برگزار-شد؛-برگزاری-سمینار-معرفی-صادرات-محصولات-IT-و-IOT-در-حوزه-سلامت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رویداد آموزشی شرکت‌های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشگاه ماکس روسیهhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/رویداد-آموزشی-شرکت‌های-دانش-بنیان-متقاضی-حضور-در-نمایشگاه-ماکس-روسیه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رونمایی از نرم‌افزار حمل و نقل بار زمینی در صندوق نوآوری و شکوفاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/رونمایی-از-نرم‌افزار-حمل-و-نقل-بار-زمینی-در-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خروج ۱۳۰۰ شرکت از جمع دانش بنیان ها به دلیل عدم اخذ نمره قبولیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/خروج-۱۳۰۰-شرکت-از-جمع-دانش-بنیان-ها-به-دلیل-عدم-اخذ-نمره-قبولی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500از افزایش عمق دریاچه ارومیه تا معارفه عضو جدید شورای شهر شیرازhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/از-افزایش-عمق-دریاچه-ارومیه-تا-معارفه-عضو-جدید-شورای-شهر-شیراز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500عرضه محلول ضدعفونی کننده با قدرت ۱۰ برابر بیشتر از کلر و بدون تولید مواد سرطان زاhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/عرضه-محلول-ضدعفونی-کننده-با-قدرت-۱۰-برابر-بیشتر-از-کلر-و-بدون-تولید-مواد-سرطان-زا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500عزم ایران پلاست برای معرفی موثر توانمندی های شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/عزم-ایران-پلاست-برای-معرفی-موثر-توانمندی-های-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شتابدهنده شریف(ستاک)https://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شتابدهنده-شریف(ستاک)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500صدور ۵ هزار میلیاردی ضمانت‌نامه برای دانش‌بنیان‌ها/برنامه برای افزایش ظرفیت بازار سرمایهhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/صدور-۵-هزار-میلیاردی-ضمانت‌نامه-برای-دانش‌بنیان‌ها/برنامه-برای-افزایش-ظرفیت-بازار-سرمایه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پژوهش با نگاه به نیازهای بازار می‌تواند مکمل فعالیت استارتاپ‌ها باشدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/پژوهش-با-نگاه-به-نیازهای-بازار-می‌تواند-مکمل-فعالیت-استارتاپ‌ها-باشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آغاز رقابت علمی نانواستارتاپ حوزه آب و پساب از ۲۷ شهریورhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/آغاز-رقابت-علمی-نانواستارتاپ-حوزه-آب-و-پساب-از-۲۷-شهریور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری گردهمایی فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع غذاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/برگزاری-گردهمایی-فناورانه-شرکت‌های-دانش‌بنیان-صنایع-غذایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طرح پاییزه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای پژوهشگران و شرکتهای دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/طرح-پاییزه-شبکه-آزمایشگاهی-فناوری‌های-راهبردی-برای-پژوهشگران-و-شرکتهای-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اختصاص اعتبار ۲۶۰۰ میلیاردی به صندوق نوآوری و شکوفاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/اختصاص-اعتبار-۲۶۰۰-میلیاردی-به-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انعقاد ۲۰۰میلیارد تومان قرارداد میان شرکت‌های دانش بنیان و صنایعhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/انعقاد-۲۰۰میلیارد-تومان-قرارداد-میان-شرکت‌های-دانش-بنیان-و-صنایع/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بهره‌گیری از توانمندی‌های شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنایع غذاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/بهره‌گیری-از-توانمندی‌های-شرکت-دانش‌بنیان-برای-رفع-نیازهای-صنایع-غذایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گسترش می‌یابدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/کسب-و-کار-شرکت‌های-دانش‌بنیان-حوزه-انرژی‌های-تجدیدپذیر-گسترش-می‌یابد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع غذایی برای اخذ استانداردهاhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/پرداخت-تسهیلات-به-شرکت‌های-دانش‌بنیان-صنایع-غذایی-برای-اخذ-استانداردها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فعالیت ۳۵ درصدی بانوان در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد امیدوار کننده استhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/فعالیت-۳۵-درصدی-بانوان-در-شرکت-های-دانش-بنیان-پارک-علم-و-فناوری-یزد-امیدوار-کننده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هدف جشنواره ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات استhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/هدف-جشنواره-ترویج-فرهنگ-کارآفرینی-دانش-بنیان-و-تجاری-سازی-تحقیقات-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت در پارک علم و فناوری برگزار می شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/دوره-آموزشی-آشنایی-با-سیستم-های-مدیریت-کیفیت-در-پارک-علم-و-فناوری-برگزار-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500امکان تعمیر موتور هواپیماهای جت در ایران فراهم شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/امکان-تعمیر-موتور-هواپیماهای-جت-در-ایران-فراهم-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سنگ اندازی در مسیر دانش بنیان ها بهانه دیگری برای فرار مغزهاhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/سنگ-اندازی-در-مسیر-دانش-بنیان-ها-بهانه-دیگری-برای-فرار-مغزها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شناسایی ظرفیت مراکز رشد دانشگاه‌ها از وظایف انجمن علمی پدافند غیرعامل است منبع خبر : سایت خبری شعار سال http://shoaresal.ir/fa/news/231874/شناسایی-ظرفیت-مراکز-رشد-دانشگاه‌ها-از-وظایف-انجمن-علمی-پدافhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شناسایی-ظرفیت-مراکز-رشد-دانشگاه‌ها-از-وظایف-انجمن-علمی-پدافند-غیرعامل-است--منبع-خبر-:-سایت-خبری-شعار-سال--http://shoaresal.ir/fa/news/231874/شناسایی-ظرفیت-مراکز-رشد-دانشگاه‌ها-از-وظایف-انجمن-علمی-پداف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500امسال ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های https://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/امسال-۲۷۰۰-میلیارد-تومان-تسهیلات-به-شرکت-های-/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری کارگاه های نوآوری در یک شرکت دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/برگزاری-کارگاه-های-نوآوری-در-یک-شرکت-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موازی کاری در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان/ نظام‌‌نوآوری در کشور شکل نگرفته استhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/موازی-کاری-در-حمایت-از-شرکت‌های-دانش‌بنیان/-نظام‌‌نوآوری-در-کشور-شکل-نگرفته-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ضرورت انجام تحقیقات پیش از اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/ضرورت-انجام-تحقیقات-پیش-از-اعطای-تسهیلات-به-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توسعه شرکت های دانش بنیان معطوف به مراکز استان ها نشودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/توسعه-شرکت-های-دانش-بنیان-معطوف-به-مراکز-استان-ها-نشود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500صادرات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری محصولات دانش بنیان اصفهانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/صادرات-چهار-میلیون-و-۷۰۰-هزار-دلاری-محصولات-دانش-بنیان-اصفهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیاز صنعت با «فرمانتور» ایران ساخت تأمین شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نیاز-صنعت-با-«فرمانتور»-ایران-ساخت-تأمین-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همکاری شرکت های دانش بنیان برای طراحی و تولید خودروهای برقیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/همکاری-شرکت-های-دانش-بنیان-برای-طراحی-و-تولید-خودروهای-برقی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/مرکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ناحیه نوآوریhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/ناحیه-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پارک علم و فناوریhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/پارک-علم-و-فناوری/Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 -0400مرکز رشدhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/مرکز-رشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شتاب دهندهhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/شتاب-دهنده/Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 -0400شرکت‌های خلاق ارس از تسهیلات دانش بنیان بهره مند می‌شوندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت‌های-خلاق-ارس-از-تسهیلات-دانش-بنیان-بهره-مند-می‌شوند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تامین مالی قرارداد مشترک شرکتهای دانش بنیان ایرانی در عراقhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/تامین-مالی-قرارداد-مشترک-شرکتهای-دانش-بنیان-ایرانی-در-عراق/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سیستم‌های سنتی به سختی پذیرای ایده‌های خلاقانه می‌شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/سیستم‌های-سنتی-به-سختی-پذیرای-ایده‌های-خلاقانه-می‌شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارائه تسهیلات نمونه‌سازی و لیزینگ در حوزه صنعت غذاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/ارائه-تسهیلات-نمونه‌سازی-و-لیزینگ-در-حوزه-صنعت-غذایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ضرورت شکستن مرزها بین شرکت های نوآور و شرکت بزرگhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/ضرورت-شکستن-مرزها-بین-شرکت-های-نوآور-و-شرکت-بزرگ/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500لغو معافیتهای گمرکی شرکتهای دانش بنیان تکذیب شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/لغو-معافیتهای-گمرکی-شرکتهای-دانش-بنیان-تکذیب-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استفاده از فرصت فضای مجازی و شرکت‌های دانش بنیان برای اشتغالزاییhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/استفاده-از-فرصت-فضای-مجازی-و-شرکت‌های-دانش-بنیان-برای-اشتغالزایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نتوانستیم تکنولوژی را با علم ادغام کنیمhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نتوانستیم-تکنولوژی-را-با-علم-ادغام-کنیم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500امسال ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های https://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/امسال-۲۷۰۰-میلیارد-تومان-تسهیلات-به-شرکت-های-/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500صنایع فرهنگی و هنری از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند می شوندhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/صنایع-فرهنگی-و-هنری-از-تسهیلات-شرکت‌های-دانش‌بنیان-بهره‌مند-می-شوند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استقبال از سرمایه‌گذاری ترکیه در ایرانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/استقبال-از-سرمایه‌گذاری-ترکیه-در-ایران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500عرضه داروی گیاهی برای درمان زخم های گوارشی/تغییرات دائمی قوانین برهم زننده آرامش فضای تحقیقhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/عرضه-داروی-گیاهی-برای-درمان-زخم-های-گوارشی/تغییرات-دائمی-قوانین-برهم-زننده-آرامش-فضای-تحقیق/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500لزوم هم افزایی نهادهای مرتبط برای تامین مالی شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/لزوم-هم-افزایی-نهادهای-مرتبط-برای-تامین-مالی-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشکلی در پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌ها نداریمhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/مشکلی-در-پرداخت-تسهیلات-درخواستی-شرکت‌ها-نداریم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انعقاد تفاهم­نامه حمایت از شرکت­ های دانش ­بنیان بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک ملتhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/انعقاد-تفاهم­نامه-حمایت-از-شرکت­-های-دانش-­بنیان-بین-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-و-بانک-ملت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سانتریفیوژ دکانتر ایرانی ساخته شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/سانتریفیوژ-دکانتر-ایرانی-ساخته-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نانوکاتالیست کربنی برای حذف پلاستیک‌ها از اکوسیستم آبیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نانوکاتالیست-کربنی-برای-حذف-پلاستیک‌ها-از-اکوسیستم-آبی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کارآفرینی همراه با تفکر انتقادی، ابزار زیستن در آینده استhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/کارآفرینی-همراه-با-تفکر-انتقادی،-ابزار-زیستن-در-آینده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ساخت «سانتریفیوژ دکانتر» ایرانی از سوی یک شرکت دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/ساخت-«سانتریفیوژ-دکانتر»-ایرانی-از-سوی-یک-شرکت-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان علمی کاربردیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/پرداخت-وام-۱۰۰-میلیون-تومانی-به-شرکت-های-دانش-بنیان-علمی-کاربردی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ICT عراق-کربلاhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/حمایت-بلاعوض-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-برای-حضور-شرکت-های-دانش-بنیان-در-نمایشگاه-ICT-عراق-کربلا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موفقیت شرکت های دانش بنیان در گرو توجه صنایع بزرگ استhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/موفقیت-شرکت-های-دانش-بنیان-در-گرو-توجه-صنایع-بزرگ-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نشست معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تشکیل شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نشست-معاون-توسعه-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-ریاست-جمهوری-تشکیل-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نشست معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تشکیل شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/نشست-معاون-توسعه-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی-ریاست-جمهوری-تشکیل-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت‌های دانش‌بنیان کلید توسعه اقتصادیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت‌های-دانش‌بنیان-کلید-توسعه-اقتصادی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمیhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/بررسی-شکوفایی-اقتصاد-شرکت-های-دانش-بنیان-و-استارت-آپ-ها-با-حضور-سیدامیرحسین-قاضی-زاده-هاشمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/تسهیلات-۵۰۰-میلیون-تومانی-به-شرکت-های-دانش-بنیان-پرداخت-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شودhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/تسهیلات-۵۰۰-میلیون-تومانی-به-شرکت-های-دانش-بنیان-پرداخت-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بهره گیری از امکانات صنعت نفت برای تقویت شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/بهره-گیری-از-امکانات-صنعت-نفت-برای-تقویت-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انتقاد از میانگین پایین اشتغال در شرکت های دانش بنیان سمنانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/انتقاد-از-میانگین-پایین-اشتغال-در-شرکت-های-دانش-بنیان-سمنان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فراهم شدن امکان امریه سربازی در شرکت های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/فراهم-شدن-امکان-امریه-سربازی-در-شرکت-های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت طرسام بهترین ماشین ساز دانش بنیان در سال ۹۷ و ۹۸ انتخاب شدhttps://dbonyan.ir/اخبار-رسانه-ها/شرکت-طرسام-بهترین-ماشین-ساز-دانش-بنیان-در-سال-۹۷-و-۹۸-انتخاب-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شتاب دهندهhttps://dbonyan.ir/شتاب-دهنده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز رشدhttps://dbonyan.ir/مرکز-رشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نوآوریhttps://dbonyan.ir/مرکز-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ناحیه نوآوریhttps://dbonyan.ir/ناحیه-نوآوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پارک علم و فناوریhttps://dbonyan.ir/پارک-علم-و-فناوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نهادهای فناوریhttps://dbonyan.ir/نهادهای-فناوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی (سمن)https://dbonyan.ir/سازمان-های-مردم-نهاد-و-غیر-دولتی-(سمن)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حامیان سایتhttps://dbonyan.ir/حامیان-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایجاد سایت برای شرکتhttps://dbonyan.ir/ایجاد-سایت-برای-شرکت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افراد و شرکت های برگزار کننده همایش یا کارگاه آموزشیhttps://dbonyan.ir/افراد-و-شرکت-های-برگزار-کننده-همایش-یا-کارگاه-آموزشی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500متقاضیان همایش یا کارگاه آموزشیhttps://dbonyan.ir/متقاضیان-همایش-یا-کارگاه-آموزشی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درج نام در کتابچه دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/درج-نام-در-کتابچه-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مستندات و آیین نامه های کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهاhttps://dbonyan.ir/مستندات-و-آیین-نامه-های-کارگروه-ارزیابی-و-تشخیص-صلاحیت-شرکتها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سایر آیین نامه های حمایتیhttps://dbonyan.ir/سایر-آیین-نامه-های-حمایتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/ضوابط-استقرار-واحدهای-صنایع-پیشرفته-و-فعالیتهای-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500صندوق نوآوری و شکوفاییhttps://dbonyan.ir/صندوق-نوآوری-و-شکوفایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معافیت های مالیاتیhttps://dbonyan.ir/معافیت-های-مالیاتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آیین نامه ها و قوانین بالا دستیhttps://dbonyan.ir/آیین-نامه-ها-و-قوانین-بالا-دستی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فایل های صوتیhttps://dbonyan.ir/فایل-های-صوتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پتنتhttps://dbonyan.ir/پتنت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استاندارد‌https://dbonyan.ir/استاندارد‌/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در تاسیس و اداره شرکتهای دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/مشارکت-اعضای-هیئت-علمی-دانشگاهها-و-موسسات-آموزش-عالی-در-تاسیس-و-اداره-شرکتهای-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای سایتhttps://dbonyan.ir/راهنمای-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حق عضویتhttps://dbonyan.ir/حق-عضویت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای سادهhttps://dbonyan.ir/راهنمای-ساده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سایت های مرتبطhttps://dbonyan.ir/سایت-های-مرتبط/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراhttps://dbonyan.ir/کارگروه-ارزیابی-و-تشخیص-شرکت‌ها-و-موسسات-دانش-بنیان-و-نظارت-بر-اجرا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاهده فهرست شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانونhttps://dbonyan.ir/مشاهده-فهرست-شرکت-ها-و-موسسات-مشمول-استفاده-از-مزایای-قانون/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فرمهای درخواست معافیت گمرگیhttps://dbonyan.ir/فرمهای-درخواست-معافیت-گمرگی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فرم مشخصات کلی کالاhttps://dbonyan.ir/فرم-مشخصات-کلی-کالا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تعهدنامه معافیتهای گمرکی شرکتهای دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/تعهدنامه-معافیتهای-گمرکی-شرکتهای-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نمودار گردش کارhttps://dbonyan.ir/نمودار-گردش-کار/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شیوه نامه اعطای معافیت گمرکیhttps://dbonyan.ir/شیوه-نامه-اعطای-معافیت-گمرکی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای اخذ معافیت گمرکیhttps://dbonyan.ir/راهنمای-اخذ-معافیت-گمرکی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هشداری برای شرکت‌های دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/هشداری-برای-شرکت‌های-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/حمایت-بیمه‌ای-از-شرکت‌های-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تایید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های پژوهشیhttps://dbonyan.ir/تایید-صلاحیت-شرکت‌های-دانش‌بنیان-برای-اجرای-پروژه‌های-پژوهشی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها حل شدhttps://dbonyan.ir/یکی-از-مشکلات-اساسی-شرکت‌های-دانش‌بنیان-مستقر-در-پارک‌ها-حل-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بیش از 500 نفر از تسهیلات سربازی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرده‌اندhttps://dbonyan.ir/بیش-از-500-نفر-از-تسهیلات-سربازی-شرکت‌های-دانش‌بنیان-استفاده-کرده‌اند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی تهران مجاز استhttps://dbonyan.ir/استقرار-شرکت‌های-دانش‌بنیان-در-اماکن-مسکونی-تهران-مجاز-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اطلاعیه هاhttps://dbonyan.ir/اطلاعیه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزارانhttps://dbonyan.ir/آیین‌نامه-انتخاب-و-فعالیت-کارگزاران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خلاصه آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیانhttps://dbonyan.ir/خلاصه-آیین‌نامه-ارزیابی-و-تشخیص-شرکت‌های-دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوست هاhttps://dbonyan.ir/آئین‌نامه-ارزیابی-و-تشخیص-شرکت‌های-دانش‌بنیان-و-پیوست-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌هاhttps://dbonyan.ir/آیین‌نامه-ارزیابی-شرکت‌ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اطلاعیه ثبت نام و ارزیابیhttps://dbonyan.ir/اطلاعیه-ثبت-نام-و-ارزیابی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/فهرست-کالا-و-خدمات-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فهرست ارزیابانhttps://dbonyan.ir/فهرست-ارزیابان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فهرست شرکت‌های دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/فهرست-شرکت‌های-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ثبت‌نام و ارزیابیhttps://dbonyan.ir/ثبت‌نام-و-ارزیابی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادراتhttps://dbonyan.ir/تسهیلات-صندوق-پژوهش-و-فناوری-توسعه-صادرات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توسعه صادرات از طریق واسطه‌های صادراتیhttps://dbonyan.ir/توسعه-صادرات-از-طریق-واسطه‌های-صادراتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاوره قراردادهای تبادل فناوریhttps://dbonyan.ir/مشاوره-قراردادهای-تبادل-فناوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تبادل فناوریhttps://dbonyan.ir/تبادل-فناوری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایجاد نمایشگاه دائمیhttps://dbonyan.ir/ایجاد-نمایشگاه-دائمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حضور در مناقصاتhttps://dbonyan.ir/حضور-در-مناقصات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500صادرات از طریق واسطه های تجاریhttps://dbonyan.ir/صادرات-از-طریق-واسطه-های-تجاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حضور مستقل در نمایشگاه های خارجیhttps://dbonyan.ir/حضور-مستقل-در-نمایشگاه-های-خارجی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعزام و پذیرش هیات‌های تجاریhttps://dbonyan.ir/اعزام-و-پذیرش-هیات‌های-تجاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پاویون محصولات دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/پاویون-محصولات-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ثبت محصولات، داروها و علائم تجاریhttps://dbonyan.ir/ثبت-محصولات،-داروها-و-علائم-تجاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخذ گواهینامه و مجوزهای بین‌المللیhttps://dbonyan.ir/اخذ-گواهینامه-و-مجوزهای-بین‌المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500گزارش تحقیقاتی بازار بین‌المللیhttps://dbonyan.ir/گزارش-تحقیقاتی-بازار-بین‌المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه ابزارهای تبلیغاتیhttps://dbonyan.ir/تهیه-ابزارهای-تبلیغاتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آموزش‌های بازرگانی و صادراتhttps://dbonyan.ir/آموزش‌های-بازرگانی-و-صادرات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاوره امور صادراتیhttps://dbonyan.ir/مشاوره-امور-صادراتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارزیابی آمادگی صادراتhttps://dbonyan.ir/ارزیابی-آمادگی-صادرات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات صنعتیhttps://dbonyan.ir/توسعه-بازار-تجهیزات-و-ماشین-آلات-صنعتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارزیابی اقلام تبلیغاتیhttps://dbonyan.ir/ارزیابی-اقلام-تبلیغاتی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نمایشگاه‌های منتخب داخلیhttps://dbonyan.ir/نمایشگاه‌های-منتخب-داخلی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500گزارش نیاز‌سنجی مجوز و استانداردhttps://dbonyan.ir/گزارش-نیاز‌سنجی-مجوز-و-استاندارد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آزمون‌های عملکردی محصولhttps://dbonyan.ir/آزمون‌های-عملکردی-محصول/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تحقیقات بازار داخلhttps://dbonyan.ir/تحقیقات-بازار-داخل/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ثبت پتنت و علامت تجاریhttps://dbonyan.ir/ثبت-پتنت-و-علامت-تجاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نشست‌های پرسش و پاسخhttps://dbonyan.ir/نشست‌های-پرسش-و-پاسخ/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سامانه آموزش مجازیhttps://dbonyan.ir/سامانه-آموزش-مجازی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دوره‌های آموزشیhttps://dbonyan.ir/دوره‌های-آموزشی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاوره‌های کاربردیhttps://dbonyan.ir/مشاوره‌های-کاربردی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردیhttps://dbonyan.ir/شبکه-آزمایشگاهی-فناوری-راهبردی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خرید نرم‌افزارهای معتبر حسابداریhttps://dbonyan.ir/خرید-نرم‌افزارهای-معتبر-حسابداری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک هزینه خدمات حسابداریhttps://dbonyan.ir/کمک-هزینه-خدمات-حسابداری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجامhttps://dbonyan.ir/گواهی-کاربری-نهایی-برای-کانال-خرید-برجام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجراییhttps://dbonyan.ir/استفاده-از-بودجه-پژوهشی-دستگاه‌های-اجرایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جذب منابع انسانی و تیم سازیhttps://dbonyan.ir/جذب-منابع-انسانی-و-تیم-سازی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اشتغال دانش آموختگان برتر|طرح شهید تهرانی‌مقدمhttps://dbonyan.ir/اشتغال-دانش-آموختگان-برتر|طرح-شهید-تهرانی‌مقدم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کارآموزی استعدادهای برترhttps://dbonyan.ir/کارآموزی-استعدادهای-برتر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مسابقه تخصصی فن‌آوردhttps://dbonyan.ir/مسابقه-تخصصی-فن‌آورد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایران تلنتhttps://dbonyan.ir/ایران-تلنت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تامین نیروی انسانی کارآمدhttps://dbonyan.ir/تامین-نیروی-انسانی-کارآمد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تامین مالی و تسهیلاتhttps://dbonyan.ir/تامین-مالی-و-تسهیلات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بسته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامتhttps://dbonyan.ir/بسته-حمایت-از-شرکت‌های-دانش‌بنیان-حوزه-سلامت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارائه مشاوره مشاوره برای ورود به بازار سرمایه و بورسhttps://dbonyan.ir/ارائه-مشاوره-مشاوره-برای-ورود-به-بازار-سرمایه-و-بورس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درخواست ارائه حمایت برای هزینه مشاوره پذیرشhttps://dbonyan.ir/درخواست-ارائه-حمایت-برای-هزینه-مشاوره-پذیرش/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آشنایی با کلیات بازار سرمایهhttps://dbonyan.ir/آشنایی-با-کلیات-بازار-سرمایه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرش شده در بورسhttps://dbonyan.ir/فهرست-شرکت‌های-دانش‌بنیان-پذیرش-شده-در-بورس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دستورالعمل پذیرش در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورسhttps://dbonyan.ir/دستورالعمل-پذیرش-در-بازار-شرکت‌های-کوچک-و-متوسط-فرابورس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت از ورود شرکت‌ها به بورسhttps://dbonyan.ir/حمایت-از-ورود-شرکت‌ها-به-بورس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت از ورود شرکت‌ها به بورسhttps://dbonyan.ir/حمایت-از-ورود-شرکت‌ها-به-بورس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فن بازار ملیhttps://dbonyan.ir/فن-بازار-ملی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جذب سرمایه برای طرح‌های دانش‌بنیانhttps://dbonyan.ir/جذب-سرمایه-برای-طرح‌های-دانش‌بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500